Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A drámai szociológia, avagy Lukács György drámaelméletének szociológiai relevanciája Daradics Boglárka
A korai utilitarista szemléletmód bemutatása az «Il Caffè» című folyóiraton keresztül Csabay István
Az igazságalkotók pluralizmusa Ónya Balázs
Bizalom és eldologiasodás Kömüves Dániel
Schreber és a politika: a fasizmus pszichoanalitikus elméletének felülvizsgálata Vida Tamás
Branczeiz Anna
„Istentől ihletett és hasznos a tanításra” Összehasonlító elemzés Pál apostol leveleinek két református fordításáról Pásztor Kicsi Gergely
„Istentől ihletett és hasznos a tanításra” Összehasonlító elemzés Pál apostol leveleinek két református fordításáról Pásztor Kicsi Gergely
„Megyünk és hallgatunk.” A traumaelbeszélés lehetőségei Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében Csondor Soma
„Mi felfordult világ ez itt?” Petőfi Sándor és Madách Imre Tündérálom című műveinek összehasonlítása Rétfalvi P. Zsófia
(KI AZ) ÚJ DETEKTÍV? Gandis Csongor
A fordítás funkciója a nyelv- és irodalomtanításban Kecskés Ildikó
A FÖLD MÁGIKUS SZEREPE (Garcia Marquez és Bodor Ádám prózájának összevető elemzése) Mák Ivett
A föld szerepe a szigetregényekben Molnár Norbert
A nyelv kérdése Orcsik Roland Fantomkommandó című művében Hovanyec Judit
Az alakítás kihívásai színházban, irodalomban - Térey János Káli holtak című művészregényének hiperreflektivitása Csíkos Dániel
Az építkezés szimbólumrendszere Celler Kiss Tamás Anyaméh és Závada Péter Mész című műveiben Szeles Réka
Hajas Tibor antiszemitizmusa a neoavantgárd és a Kádár-korszak kultúrájának tükrében Fenyő Dániel
Labdarúgás és globalizáció. A futball globalizációjával járó jelenségek leképződése futball-dokumentumsorozatok tükrében. Pálfi Máté
Létállapotok Orcsik Roland Fantomkommandó című regényében Fehér Miklós
Száz év magány, avagy ókortól a posztmodernig Csikós Emese
Táguló univerzumok Tóth Teodóra
"Száraz még a föld" – nemzeti narratívák a Szörényi–Bródy szerzőpár munkásságában Radnai Dániel Szabolcs
Drámajáték és műértelmezés a magyarórán Ristic Anita
Egy profán passiójáték, mint az identitás színrevitelének médiuma Oláh Tamás
Tudomány és művészet Pier Luigi Nervi építészetében Cséby Hanna
„Amit csak óhajt, velem meg tudja oldani”: Magyarországon idősápolói munkát végző kárpátaljai asszonyok táplálkozáskultúrájának vizsgálata Kész Réka
A szovjet hadseregben szolgáló kárpátaljai magyarok alkalmazkodási stratégiái Kész Barna
A föld nyelvi képe a magyar és az angol nyelvben Serfőző Réka
A száj és usta vezérszavú frazémák a magyar és a szerb nyelvben Szilágyi Donáta
A szívvel kapcsolatos frazeologizmusok összevető vizsgálata magyar-angol-szerb viszonylatban Bálizs Ágnes
Az ige, főnév és melléknév szerepe a magyar és kínai mondatokban Kovács Edina
Az ismeretlen eredetű jövevényszavak Szobonya Tamara
Magyar ajkú diákok bocsánatkérési stratégiái az angol nyelvben Pásztor Lívia
Nyelvünk az elvünk - A rovásírás tanításának lehetőségei számítógépes környezetben Borsits Alex
Szabadka község nyelvi tájképe vendéglátóipari vonatkozásban – Csantavér, Nagyfény, Újnagyfény, Györgyén, Meggyes, Zentaörs – Fekecs Emese
Szülőfölddel kapcsolatos asszociációk kognitív nyelvészeti elemzése Deák Iréna
Újonnan engedélyezett és kérelmezett magyar utónevek Kiss Virág
A mi földünk - Nacionalizmus és lokális identitás a pécsi és a szarajevói utcanevek változásainak tükrében Orsós György
A MOGYE helyzete 2019-ben Kedves Tamás Róbert
A PÉCSI EGYETEMISTA IFJÚSÁG HANGJA - Bajtársi egyesületek a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a két világháború között Raposa Vivien
Délvidék és Szabadka az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt Radakov Alen
Egyenes vonalak a homokban: az iraki mandátum önkényesen meghúzott határai Varga Tímea
Elám politikai helyzetének alakulása az anti-asszír koalíción belül Nagy Tamás
Historiográfiai összefoglaló gróf Andrássy Gyula Balkán-politikájáról három perspektívából Bordás Bertalan
Középkori kommunikációs stratégiák egy példája: Meinhard von Bamberg levelei Ignácz Ágoston
Politikai önreklám, avagy propaganda a kora császárkori érmeken Németh Roland