Bejelentkezés

2.VMTDK dolgozatok


 
PLENÁRIS TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
 
Bokros Ágnes (Belgrád)
     A prenatálisan diagnosztizált gastrohizissel született gyermekek műtéti kezelésének eredményei
Ökrész Szilvia (Újvidék), Hegedűs Márta (Szeged), Kulhavy David (Pardubice)
     Policiklikus aromás szénhidrogének gázkromatográfiás identifikálása és meghatározása a földben tömegspektrométeres detektorral
Telek Tamás – Olujić Maja (Újvidék)
    
Életminőség a szkizoaffektív elváltozások esetében
Karlovits Igor (Újvidék)
     A látszólagos kitöltési arány szabályozása és ellenőrzése a computer to plate digitális lemezmásolási folyamatokban
Lukity Anikó (Újvidék)
     A diszkontált jelenérték meghatározása elsőrendű differenciaegyenletek segítségével
Gagyi Ágnes (Kolozsvár)
     Többrendszerű tudás
 

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
 
Bóka Anasztázia (Újvidék)
     A művi terhességmegszakítás jelentősége a méhnyak-elégtelenség kialakulásában
Horváth Katalin (Szeged)
     Az obesitas gyakorisága délmagyarországi fiataloknál
Hodik Anikó (Újvidék):
    
99mTc-radiofarmakonok minőségellenőrzése radiokromatoográfiával
Özvegy József (Újvidék)
     A hiperthyreosis kezelése radiojóddal
Szabó Gergely (Debrecen)
     Az ingerlési frekvencia hatása a késői típusú kálium áram gyors komponensének kinetikájára az akciós potenciál alatt
Smit Géza, Telek Tamás (Újvidék)
     A tüdorák veszélyeinek ismerete a köztudatban
Ősz Brigitta (Szeged)
     A makói 6-7 éves óvodások lateralitás-vizsgálata
Sipos József (Veszprém)
     Poszméhek alkalmazása a biológiai növényvédelmi eljárások támogatásával a paradicsomhajtatásban
Vass Viktor, Gombár Éva (Szeged)
     A szívfrekvencia és szívizom hipertrófia patkányokon végzett vizsgálata telítetlen zsírsav-dús diétát követően
Szalai Romina (Belgrád)
     A trichinellosis mint aktuális probléma Szerbiában
Gábor Petra (Debrecen)
     Hiszton H4 Arginin3 metilációs helyek térképezése a humán genomban immunprecipitációval és in silico analízissel
Barna János (Honolulu-Szeged)
     A LOXL élesztő két hibrid szűrése
Beer Adrián (Újvidék)
     Madárszemmel az ökológiáról
Czékus Borisz (Újvidék)
     A parlagfű (Ambrosia elatior L.) elterjedése a Szabadka-környéki szántóföldeken
Jankovics Tünde (Budapest)
     Az Ampelomyces spp. hiperparaziták felhasználása az almalisztharmat elleni biológiai védekezésben
Márton Lénárd (Veszprém)
     A zöldtrágyák növényvédelmi szerepének vizsgálata
 
ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
 
Baji Zsolt (Újvidék)
     Számítógép az oktatásban
Bakos Róbert (Újvidék)
     Problémamegoldáson alapuló programozott elektronikus tananyag a biokémia oktatásában
Balatoni István (Szeged)
   
 Enantioszelektív hidrogénezési reakciók vizsgálata heterogenizált Ródiumkomplexeken
Kormányos Balázs (Szeged)
     A vas(III)-szulfát ionpár képződésének egyensúlyi és kinetikai vizsgálata
Magyari József (Újvidék)
     A Fe(III) piridoxálszemikarbazon komplex szintézise és jellemzése
Paál Tihamér (Marosvásárhely)
     Cu(II)-komplexek és Fe(II) vegyületek kölcsönhatásainak vizsgálata biokémiai szempontból
Székely László (Szeged)
     A 3-test probléma számítógépes modellezése
Virányi Zsanett (Szeged)
     Állandó elektromos erőtér által indukált mintázatképződés
Benkó Péter (Pozsony)
     Termoelemek kalibrációja
Röst Gergely (Szeged)
     Az elektromos haltól a zúzógépekig – periodikus funkcionáldifferenciálegyenletes modellek dinamikája
Lendák Imre (Újvidék)
     Modern GPS laboratóriumok
Pál Szabolcs (Újvidék)
     Mesterséges intelligencia az irányítástechnikában
Pálinkó Oszkár (Újvidék)
     Hangfelismerés
Szabó Csongor (Temesvár)
     LCD HD44780 alapú Szerves/Kliens alkalmazás
Ruff Ágnes (Temesvár)
     Önfúró csavarok nyírási teherbírása
Tokos Hella (Újvidék)
     Változó térfogatú és fluxusú diafiltráció matematikai modellje
Horvát Zoltán (Szabadka)
     A Palicsi-tó vízgyujtő területén lezajlott vízrendezések tapasztalatai
Varga Géza (Szabadka)
     A természetes lagúnák víztisztító hatásának tanulmányozása
Sándor Andrea (Szeged)
     Hullámtéri akkumuláció mértéke a szabályozások óta az alsó-tiszai Mártélyi-öblözet példáján
 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
 
Samu János (Újvidék)
     Sebesség-mitogónia (egy piknoleptikus tudatkiesés feltöltése)
Csorba Gábriel (Újvidék)
     Jerome David Salinger Zabhegyező című regénye kettős tükrözésben – recepciók és fordításpoétikák
Bakonyi Veronika (Szeged)
   
 „Létezik innét odáig”. Pilinszky János magyvárosi ikon-képei
Balikó Gergely (Pécs)
     A holocaust reprezentációja Danilo Kiš műveiben
Bordás Sándor (Szeged)
     A mese „alkonya”? – A mese mint „egyszerű forma” Szini Gyula novellisztikájában
Dávid Péter (Szeged)
     Keservek és Gyötrelmek, avagy a szerelem olvasatai
Sutus Áron (Újvidék)
     Kétségbevonható kétség, vagyis a bizonytalanság mint egyetlen bizonyosságnál való megállapodás
Fenyvesi Áron (Budapest)
     A művészettörténet perifériáján – a bécsi akcionizmus
Szvoboda Annamária (Szabadka)
     Az anderseni (ellen)hagyomány a magyar irodalomban
Tóth Zsombor (Kolozsvár)
     Laudatio matris: az anya dicsérete. Megjegyzések Apáczai Csere János Enciklopédiájának történelemszemléletéhez (esettanulmány)
Vanger László (Újvidék)
     A könyvtárak (Az archívumok problémája)
Bagin Árpád (Nyitra-Komárom)
     Halloween Ógyallán? Egy régi-új szokás térhódításának tanulságai
Szabó Ágnes (Szeged)
     Kazinczy Ferenc Erdélyi Leveleinek filológiai kérdései
Lantódi Andrea (Nyitra)
     Törzsnévi eredetű helynevek Szlovákiában
Bene Annamária (Budapest)
     Mozgásigék áltárgya
Kádár Edith (Kolozsvár)
     Az intranzitív, egyargumentumú igék szórendi viselkedésének magyarázatához
Grabovac Beáta (Újvidék)
     Emlékezeti szerveződés, nyelvtanulás, fordítás
 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
Borsos Andrea (Újvidék)
     Különböznek-e a szerbiai menedzserek?
Fejős Andrea (Újvidék)
     Az ombudszman Vajdaságban
Dudás Attila (Szabadka-Budapest)
   
Az Európai Únió intézményrendszere
Letsch Erich (Újvidék)
     Az emberi jogok tiszteletben tartása a rendőrségi eljárások alkalmával
Kiss Ferenc (Újvidék)
     Az energiatermelés lehetőségei a mezőgazdaságban
Szabó Némedi Erzsébet (Szabadka-Budapest)
     Bérszámfejtő alkalmazás a zentai Cukorgyár Rt. tükrében
Tóth Zolt (Temesvár)
     Bibó István politikai filozófiája. Egy lehetséges olvasat
Márton János (Kolozsvár)
     A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban
Sárosi-Márdirosz Krisztina-Mária (Kolozsvár)
     Honnan hová? Problémák az átmeneti időszak Közép-Kelet-Európájában
Juray Tünde, Folberth Péter, Jenei Gábor (Szeged-Szabadka)
     Geográfiai szempontú turizmusfejlesztés egy magyarországi nagyváros példáján
Rác Lívia (Szabadka)
     Számítógépeket a vajdasági iskolákba!
Szlávity Ágnes (Szabadka)
     A vajdasági magyar felsőoktatási hallgatók munkaerő-piaci meglátásai
Balázs Mihály (Nagyvárad)
     „Kész átverés!” A reklám manipulatív jellege.
Becskei Marianna (Szabadka)
     Hol marad a márka? – A tinédzserek márkaorientáltsága az észak-bácskai körzetben
Szűcs Enikő (Nagyvárad)
     Diákmunka – divat vagy szükséglet?
Cvetanović Milan (Újvidék)
     Martonos, az egykori pannonhalmi birtok a formálódó euro-régió útján
Révész Tamás (Szombathely)
     Adalékok a repülés történetéhez. Az újvidéki repülotér (I. rész)
Agyánszki Tamás (Szabadka)
     A Csík-ér Csantavér környéki szakaszának változása