Bejelentkezés

3. VMTDK Dolgozatok


 
 
PLENÁRIS TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
 
Bokros Ágnes (Belgrád)
     Az újszülöttek születési csonttörései: gyógykezelés és végkimenetel
Borsos Éva (Szeged)
     Egy ABC transzporter mutáns Arabidopsis jellemzése
Simon Vilmos (Budapest)
    
Optimalizációs algoritmusok a következő generációs mobil hálózatokban
Gubó István (Nyitra)
     Az sorozat néhány tulajdonsága
Samu János (Újvidék)
     A gyorsuló reprezentáció bukása
 
 
ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
 
Hodik Anikó (Újvidék)
     A császármetszések száma és a perinatális mortalistás a zentai kórház szülészeti osztályán
Özvegy József (Újvidék)
     Az ivóvíz arzéntartalma két vajdasági községben
Smit Géza (Újvidék)
    
A trombocitakoncentrátum klinikai felhasználása akut leukémia, trombocitopénia esetén
Telek Tamás (Újvidék - Budapest)
     Daganatos betegségekben és paraneoplasztikus szindrómában jelentkező plexopathia és neuropathia az alsó végtagokon
Czékus Borisz (Újvidék)
     A parlagfű (Ambrosia elatior L.) előfordulása Szabadka legforgalmasabb pontjain
Jakubec Henrietta (Komárom)
     A csupaszárpa szemtermése és minősége
Sostarity Klaudia (Szeged)
     Vajdasági és magyarországi gyógynövények oxidatív stressz csökkentőhatásának in vitro vizsgálata
Nyilas Krisztina (Budapest - Zenta)
     Kardvirágtermesztés másként!
Szántó Róbert (Budapest - Zenta)
     Korszerű borsótermesztés
Varga Flórián (Budapest - Zenta)
     A gerbera konténeres és kőzetgyapotos termesztéstechnológiájának összehasonlítása
Kovács Szilvia (Keszthely)
     Fonálférgek (Elaphostrongylus cervi és Setaria cervi) előfordulása dunántúli gímszarvasok koponyaüregében
Lévay Nóra (Gödöllő)
     Az amerikai kukoricabogár () terjedési és kolonizációs tulajdonságainak elemzése 2003-2004-ben.
Farkas Zita (Újvidék)
     A D-vitamin receptor polimorfizmusa és hatása a kálcium metabolizmusára
 
 
ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
 
Burkus Ervin (Szabadka)
     Elektromos berendezések automatizált és központosított vezérlése
Karlovits Igor (Újvidék)
     Az ofszetnyomtatásban használt papíralapú nyomathordozók reprodukálható színterjedelmének meghatározása
Apró Magdolna (Újvidék)
   
 A műanyagok jelentősége a címkézési technológiákban
Karlovits Iván (Újvidék)
     Rádiófrekvenciás azonosítók - intelligens címkék
Pál Szabolcs (Újvidék)
     Optimizációs lehetőségek elemzése DSP architectúrára
Pálinkó Oszkár (Újvidék)
     Sztereó gépi látás alkalmazása az antromorf robotikában
Huszák Árpád (Budapest)
     Regionális regisztrációprotokoll és a hierarchikus mobil IPv6 működésének optimalizálása
Lukity Anikó (Újvidék)
     Opcióárazás
Röst Gergely (Szeged)
     Az ötvenéves Wright-sejtés története
Varjú Péter (Szeged)
     Gráfok négyzetmentes színezése
Baji Zsolt (Újvidék)
     Vizuális dinamikus geometria három dimenzióban
Fejér Dina (Szeged)
     Környezeti adatok paramétereinek becslésére szolgáló eljárások összehasonlítása
Lendák Imre (Újvidék)
     Linux inter-processz kommunikációk SCADA szoftver fejlesztési területen
Bicók Krisztián (Újvidék)
     Digitális jelfeldolgozó processzor
Benedek Gabriella (Szeged)
     1,3-dipólusok képzése és azok cikloaddíciós reakciói a 13 alfa-ösztron sorban
Magyari József (Újvidék)
     3,5-dimetil-1-tiokarboxamidpirazol binukleáris réz- és kobalt-halogenid komplexeinek termikus bomlása
Papp Zsigmond (Újvidék)
     Tiametoxám és imidakloprid derivatív spektrofotometriás meghatározása
Kecsenovics Éva (Újvidék)
     A zöld teában található epigallokatechin-gallátok és más polifenolok hatásai
Sóti Gergely (Újvidék)
     Az elektromágneses térerő mérése Újvidék területén
Varga Géza (Szabadka)
     A kétcellás természetes lagúnák hatékonysága
Újvári Endre-Molnár Zsófia (Budapest)
     Vajdasági népi építészet - egy diákfelmérés szemszögéből
Horvát Zoltán (Szabadka)
     Éles szélű bukó hidraulikai kivizsgálása
Petkovics Ármin (Budapest)
     A mágnespárna-technológia alkalmazásának lehetőségei a közlekedésben
 
 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
 
Gagyi Ágnes (Pécs)
     Horizont és tudásmódok
Ferenc Hajnalka (Újvidék)
     Műmesei verbális konfliktus
Háden Gábor-Orosz-Ambrus Géza Gergely (Szeged)
   
 Az implicit tanulás és a mondatmegértés kapcsolata
Grabovac Beáta (Újvidék)
     Születési sorrend és személyiségfejlődés
Szabó Szilvia (Újvidék)
     Küszönszituációk a karnevalizált regényben
Kalmár Lenke (Szabadka)
     Lázár Ervin „hagyományhű lázadása"
Borbás Julianna (Szabadka)
     Tanuljunk anyanyelvünkön!
Csorba Gábriel (Újvidék)
     Koreográfia gúzsba kötött táncoláshoz? (Avagy lehet-e a fordításnak poétikája?)
Pap Erika (Szeged)
     Vak diákok iskolai integrációjának hatása a látó közösségre
Nagy Kornélis (Újvidék)
     Az értelmi fogyatékosság tüneteinek írásképi tükröződése
Lantódy Andrea (Nyitra)
     Csiliközi és Zobor-vidéki helynevek vizsgálata 1918-tól napjainkig
Igács János (Szeged)
     A pontos és a közelítő, vagyis a nyelvspecifikus és a nyelvtől független számolás kísérleti diszkriminációja
Sutus Áron (Újvidék)
     A testen heverő de-Texus (Performance és performance-elmélet)
Fenyvesi Áron (Budapest)
     Antonello Da Messina „chartellinói", avagy gondolatok a reneszánsz képfeldolgozáshoz
Szabó Beáta (Szeged)
     Kóla, politika, sült krumpli avagy a politikai ítéletalkotás külső és belső tényezői
Vanger László (Újvidék)
     COPYRIGHT© Atomok és Bitek
 
 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
Pap Mónika (Újvidék)
     Jogellenesség a polgári jogban
Fejős Andrea (Belgrád)
     Az Európai Közösség jogforrásai
Lukács Gábor (Veszprém)
   
Egy magyar feudális nagybirtok vezetési és szervezési gyakorlata a XVIII. század végén
Szatmári Magdolna-Mester János (Nyíregyháza)
     A határmegvonások során bekövetkező demográfiai változások a történelmi Bihar megye területén (1910-2001)
Lendák Edith (Újvidék)
     Székelykeve - a falusi turizmus alapjai
Cvetanović Milan (Újvidék)
     A nupcialitás jellemzői Kúlán
Balogh Péter (Szeged)
     A Gazdálkodók Szabadföldi Képzésének (FFS) hatása a gazdálkodói gyakorlatra
Liska Szilárd (Sopron)
     Privatizáció, avagy a lehetőségek eladása
Becskei Marianna (Szabadka)
     Etika és marketingkommunikáció
Sljukić Nóra (Budapest)
     Az euró bevezetésének kérdései és árfolyamának alakulása
Kiss Ferenc (Újvidék)
     A mezőgazdasági hulladékból eredő energia gazdaságossága
Magyar Attila (Sopron)
     A sport helyzete az Európai Unióban és Magyarországon
Rác Lívia (Szabadka)
     A vajdasági felnőtt lakosság gazdaságpszichológiai magatartásvizsgálata
Csapó Mónika (Szabadka)
     Trianon 1920-ban és ma
Cseh Szilveszter (Szabadka)
     Görgey Artúr, a tettek embere
Gruik Zsófia (Budapest)
     Tehetséges fiatalok a tehetséggondozó gimnáziumban
Námesztovszki Zsolt (Szabadka)
     A számítógéppel támogatott környezetismeret-oktatás megvalósulása az általános iskolák alsó osztályaiban
Letsch Erich (Újvidék)
     A honvédelmi törvény és a kettős állampolgárság